Klagomålshantering

Är du som elev missnöjd med något på skolan? Enligt skollagen ska alla klagomål utredas och åtgärdas. Ytterst ansvarig för detta är huvudman. Rektorn utreder tillsammans med styrelsen och återkopplar till er inom 3 veckor.

Är du som deltagare missnöjd med något inom ABF Lära & Jobbs verksamhet? Verksamhetsledare tillsammans med VD utreder och återkopplar till er inom 3 veckor.

Mejla dina synpunkter eller ring oss på:

administration.loj@abf.se

021-470 75 57