Grundläggande kontakttolkutbildning platsbunden

OBS! Vi tillhandahåller inte tolkutbildningar för tillfället!

Vad gör en kontakttolk?

Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer som inte behärskar svenska och representanter för svenska myndigheter.

Tolkningen kan äga rum på migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, flyktingförläggningar, i skolan, hos polisen, inom sjukvården och rättsväsendet.

För att bli kontakttolk måste du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

Förkunskaper

Din utbildningsbakgrund ska motsvara gymnasienivå (3-årigt) och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska. Du måste ha dokumenterade kunskaper i lägst Svenska 2/Svenska B eller Svenska som andra språk nivå 2/B.

Grundutbildningens upplägg

Utbildningen är förlagd till kvällar och helger och sker på halvfart.

Efter inledande introduktionskurs följer sex stycken delkurser som avslutas med skriftliga och muntliga prov:

 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena, 80 % närvaro på varje delkurs krävs.

Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Mer information finns att läsa på blitolk.nu

Vad gör en kontakttolk?

Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer som inte behärskar svenska och representanter för svenska myndigheter.

Tolkningen kan äga rum på migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, flyktingförläggningar, i skolan, hos polisen, inom sjukvården och rättsväsendet.

För att bli kontakttolk måste du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

Förkunskaper

Din utbildningsbakgrund ska motsvara gymnasienivå (3-årigt) och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska. Du måste ha dokumenterade kunskaper i lägst Svenska 2/Svenska B eller Svenska som andra språk nivå 2/B.

Grundutbildningens upplägg

Utbildningen är förlagd till kvällar och helger och sker på halvfart.

Efter inledande introduktionskurs följer sex stycken delkurser som avslutas med skriftliga och muntliga prov:

 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena, 80 % närvaro på varje delkurs krävs.

Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Mer information finns att läsa på blitolk.nu