Matematik grund

Vi erbjuder dig minst 15 timmar undervisning i veckan med en legitimerad lärare. Utbildningen motsvarar grundskolan från skolår 1 till 9 och vänder sig till dig som saknar grundskolekompetens eller som vill repetera ett eller flera ämnen inför studier på gymnasienivå. Vi erbjuder dig möjligheten att kombinera kurser i grundläggande vuxenutbildning. Du kan exempelvis läsa både Matematik grund och Svenska som Andra Språk (SAS).

Du kan även kombinera SFI C och D med studier i Matematik grund.

Registrera dig här https://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/grundlaggande-och-gymnasial-utbildning.html