Svenska som andraspråk (SAS) grund

Svenska som andraspråk (SAS) är till för dig som inte har svenska som modersmål och vill utveckla dina språkkunskaper. Goda språkkunskaper är en förutsättning för att skaffa ny kunskap, studera vidare eller ta en aktiv del i samhälls- och yrkeslivet.

Det räcker med grundläggande kunskaper i svenska för att börja med svenska som andraspråk. Det kan vara avslutad svenska för invandrare (SFI) D, språktest eller liknande. Att läsa SAS är kostnadsfritt och berättigar till studiestöd.

När du studerar svenska som andraspråk får du utveckla dina färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Detta sker genom lektioner, grupparbeten, seminarier och liknande där du som elev får möjlighet att öva på språket i tal och skrift. Elever som studerar SAS kommer även få ta del av skönlitteratur, film och andra medier som underlag för diskussion och lärande. Innehållet i utbildningen ska vara anpassningsbart efter individens bakgrund och förutsättningar.

Ansökan gör du genom att registrera dig på:

http://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/grundlaggande-och-gymnasial-utbildning.html