Samhälls Vägledarna

En plattform och mötesplats dit du villkorslöst kan söka dig till för att få svar och vägledning i samhället. Till Samhälls Vägledarna kan du vända dig till med alla dina frågor, om vi inte kan besvara din fråga direkt ser vi till att tillsammans lösa problemet, det kan vara allt från myndighetskontakt, översättning och tolkning av dokument eller hjälp med att skriva ett CV eller dylikt.

På Samhälls Vägledarna får du som är ny i landet möjligheten att integrera dig och lära känna dina medmänniskor via t.ex. språkcafé, föreläsningar eller andra via Samhälls Vägledarna anordnade aktiviteter.

Vi anser att via vår existens och utbud av information bidrar vi till att påskynda etableringsfasen för många, vi hjälper till att skapa mer självständiga och integrerade individer och på det viset bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle och skapar lika möjligheter för alla.