Söka jobb

ABF Lära & Jobb kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare, vi hjälper och leder dig till den snabbaste vägen mot ditt mål. Vår personal består av engagerade handledare, jobbagenter och studievägledare. Vi kommer från olika generationer och kulturer – något som ger en spännande blandning av erfarenhet och nytänkande. Det är genom att vara lyhörda, flexibla och sätta dig som deltagare i fokus som vi hjälper dig att nå dina mål.

ABF Lära & Jobb erbjuder följande aktiviteter som kan genomföras under projektets tid

 • Kartläggning av färdigheter, kompetenser, egenskaper och aktuella yrkesområden
 • Stöd med att söka och hitta jobb
 • Stöd i att skapa ansökningshandlingar (cv, personligt brev )
 • Mentorskap
 • Intervjuträning
 • Studie och yrkesvägledning
 • Grupparbeten
 • Studiebesök
 • Seminarier
 • Motivationshöjande aktiviteter
 • Dataundervisning
 • Svenskundervisning
 • Samhällsinformation
 • Kortare utbildning