sfi

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildningsform där du kan få lära dig det svenska språket och få kunskaper om det svenska samhället.

Alla som fyllt 16 år, bor i Sverige och saknar kunskap i svenska kan läsa SFI.

SFI ger dig kunskap i svenska för att till exempel kunna studera vidare eller arbeta. Att läsa svenska för invandrare är kostnadsfritt men berättigar inte till studiestöd från CSN.

Utbildning i svenska för invandrare ger dig som elev grundläggande kunskaper i svenska så att du kan kommunicera både i tal och skrift. Utbildningen ska även ge dig en introduktion till det svenska samhället. Studierna utgår från dina personliga förutsättningar och erfarenheter.

När du är färdig med SFI kan du antingen läsa svenska eller svenska som andraspråk om du vill utveckla dina kunskaper ytterligare.

För att göra en ansökan till svenska för invandrare behöver du ta kontakt med Vuxenutbildningscentrum (VUC).

Ansökan gör du genom att registrera dig på:

http://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/grundlaggande-och-gymnasial-utbildning.html