Choose your language, Dooro luqaddaada, Choisissez votre langue


ABF Lära & Jobb kommer att bedriva all undervisning på distans under perioden 18 mars – 3 april 2020 detta pga risk för smittspridning av Coronaviruset.

Beslutet är taget efter samråd med Vuxenutbildning centrum, Arbetsförmedlingen och rekommendationer från regeringen.
Alla elever/ deltagare kommer att få hemuppgifter och ha kontinuerlig kontakt med sin lärare/ handledare.

OBS! Detta gäller all verksamhet på ABF Lära & Jobb.

Vi kommer kontinuerligt informera berörda via vår Facebook sida och hemsida.
Har du/ ni frågor är ni välkomna att kontakta oss:
Verksamhetsledare: Josephine Angbah 021-470 75 11 josephine.angbah@abf.se
VD: Shpetim Pirraku 073-961 96 72 shpetim.pirraku@abf.se

Välkommen till ABF Lära & Jobb

-HOS OSS FÅR DU MÖJLIGHET ATT UTVECKLAS SOM INDIVID

ABF Lära & Jobb i Västerås anordnar vuxenutbildning i samarbete med flera kommuner i Västmanland. Vi har ett stort antal kurser/utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå samt SFI (svenska för invandrare).

Du kan läsa kurserna i klassrum på dagtid, eller på distans. Det ger dig valfrihet och flexibilitet. Du gör din studieplanering tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare/lärare.

Undervisningen är förlagd till ABF Lära & Jobbs trevliga lokaler i centrala Västerås, Pilgatan 2. ABF Lära & Jobb har behöriga och engagerade lärare.

ABF Lära & Jobb har betygsrätt för vuxenutbildning. Betygsrätten innebär att vi har rätt att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg för gymnasiala och grundläggande kurser/utbildningar inom vuxenutbildning samt SFI.