Hem

Choose your language, Dooro luqaddaada, Choisissez votre langue


Välkommen till ABF Lära & Jobb

-HOS OSS FÅR DU MÖJLIGHET ATT UTVECKLAS SOM INDIVID

ABF Lära & Jobb i Västerås anordnar vuxenutbildning i samarbete med flera kommuner i Västmanland. Vi har ett stort antal kurser/utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå samt SFI (svenska för invandrare).

Du kan läsa kurserna i klassrum på dagtid, eller på distans. Det ger dig valfrihet och flexibilitet. Du gör din studieplanering tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare/lärare.

Undervisningen är förlagd till ABF Lära & Jobbs trevliga lokaler i centrala Västerås, Pilgatan 2. ABF Lära & Jobb har behöriga och engagerade lärare.

ABF Lära & Jobb har betygsrätt för vuxenutbildning. Betygsrätten innebär att vi har rätt att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg för gymnasiala och grundläggande kurser/utbildningar inom vuxenutbildning samt SFI.

SÖK NU – sista ansökningsdag 15/6

Särskilda utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda inom vården

Under vecka 19 har Skolverket fattat beslut om bidrag till Västerås kommun för att kunna bedriva utbildning inom vård och omsorg (undersköterska) för de som har en tidsbegränsad anställning inom vården. De personer som söker en plats kommer således inte att gå med i ordinarie urval till motsvarande utbildning i ordinarie system och urvalet påverkas inte av den sökandes utbildningsbakgrund.

Syftet är att individer med en tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen ska få tillgång till en tryggare anställningsform samt att tillmötesgå vården och omsorgens behov av utbildad personal.

Utbildningen planeras med start den 28 augusti och sista ansökningsdag är den 15/6. Ansökan sker via Vuxenutbildningscentrums webbansökan och utbildningspaketet heter ”Vård och omsorgsutbildning för tidsbegränsat anställda inom vården”. Den sökande behöver bifoga sina betyg (från grundskola samt ev gymnasiala studier) samt ett bevis på sin pågående anställning (arbetsgivarintyg eller annat anställningsunderlag) till sin ansökan. Önskas studie- och yrkesvägledning finns information om öppettider och möjlighet att boka samtal på www.vasteras.se/vuc

Utbildningen går att söka som ett kurspaket där samtliga kurser för att titulera sig undersköterska ingår. Om den sökande har några kurser som går att tillgodoräkna kommer detta att hanteras av skolan.

Utbildningen bedrivs inom ramen för Vård och omsorgscollege och ger, vid godkända studier, underlag för diplom.